Обложка книги Varo?i ir mana v?j?ba, автор S?zana Elizabete Filipsa

Хочу прочитать
Читаю сейчас Прочитана
Varo?i ir mana v?j?ba
Издательство
KONTINENTS
Год
2015
Купить электронную книгу
492,26 ⃏
Купить и скачать
* После покупки Вы сможете скачать полную версию в epub, fb2, pdf и др.
Annija – neveiksm?ga aktrise, kurai atlicis tikai darbs b?rnu le??u izr?d?s, – ieradusies pavad?t ziemu Peregr?nailendas sal?, un lai patur?tu ties?bas uz M?nessgaismas koted?u, savu vien?go patv?rumu. Da?as lelles, iem??otie rom?ni un mazliet drosmes – tas ir viss, kas vi?ai atlicis. Vi?a zina du?iem veidu, k? sasm?din?t publiku l?dz asar?m. ?obr?d Annijai smiekli nav pr?t?. Teo ir vientu?? rakstnieks, kur? raksta baisus ?ausmu rom?nus. Vi?am zin?ms du?iem veidu, k? savus t?lus non?v?t kail?m rok?m. Vi?? ir ar? koted?as M?nessgaisma ?pa?nieks, un v?rietis, kur? reiz pag?tn? ir Anniju gandr?z nogalin?jis. ?? b?s viena gara un karsta ziema…
Другие книги автора
Возможно, Вас заинтересует
Цитаты
Добавить цитату
Отзывы