Обложка книги Meitene bez pag?tnes, автор Ketrina Krofta

Хочу прочитать
Читаю сейчас Прочитана
Meitene bez pag?tnes
Издательство
KONTINENTS
Год
2016
Купить электронную книгу
498,39 ⃏
Купить и скачать
* После покупки Вы сможете скачать полную версию в epub, fb2, pdf и др.
Katram no mums ir nosl?pumi. Da?iem tie ir n?v?jo?i. Lija dz?vo no??irti. Vi?a ir uzb?v?jusi pati savu mazo pasaul?ti, lai patvertos no pag?tnes notikumiem, kurus labpr?t aizmirstu… Ilgojoties p?c sabiedr?bas un draugiem, Lija iepaz?stas ar D??ljenu. Tikko notic?jusi, ka ar? vi?a sp?s atg?ties no traumas, Lija s?k sa?emt nep?rprotamas draudu v?stuli, kur? tiek piepras?ta atrieb?ba par sagrautu dz?vi… Ievelko?s psiholo?isks trilleris, kas ne?auj atsl?bt l?dz rom?na p?d?jai lappusei.
Другие книги автора
Возможно, Вас заинтересует
Цитаты
Добавить цитату
Отзывы