Обложка книги Sveika, mana jaun? dz?ve!, автор Erika D?eimsa

Хочу прочитать
Читаю сейчас Прочитана
Sveika, mana jaun? dz?ve!
Издательство
KONTINENTS
Год
2010
Купить электронную книгу
575,07 ⃏
Купить и скачать
* После покупки Вы сможете скачать полную версию в epub, fb2, pdf и др.
Man j?m?c?s sevi aizst?v?t, – nolemj Megija Storma, kuras dienas aizrit, uzkopjot m?jas cilv?kiem, kam bie?i ir daudz naudas, bet maz piekl?j?bas.
Pr?tam j?patur virsroka p?r sirdi, – sev iegalvo Ella M?ra, kura atg?stas p?c septi?iem velti iz??iestiem gadiem neaugl?g?s attiec?b?s.
Vairs nek?du sievie?u, – apsola sev ?tans Edvardss, kur? agr?k no savas depres?vi tuk??s laul?bas dz?ves gl?bies, regul?ri kr?pjot sievu…
K? vi?iem veiksies ar sol?jumu pild??anu?
Другие книги автора
Возможно, Вас заинтересует
Цитаты
Добавить цитату
Отзывы