Обложка книги Uz na?a asmens, автор Deivids Morels

Хочу прочитать
Читаю сейчас Прочитана
Uz na?a asmens
Издательство
KONTINENTS
Год
2013
Купить электронную книгу
535,97 ⃏
Купить и скачать
* После покупки Вы сможете скачать полную версию в epub, fb2, pdf и др.
Reiz, b?rn?b?, vi?i bija lab?kie draugi, kuri kop? sp?l?ja karu un sap?oja par di??m uzvar?m kaujas lauk?. Pieaugu?i vi?i kop? c?n?j?s k? DELTA vien?bas lab?kie kareivji. Nu vi?i ir aizg?ju?i katrs savu ce?u. Sastap?an?s ir neizb?gama, un t? noz?m? atkl?tu c??u, kur? izdz?vos tikai viens no vi?iem… Rembo rad?t?js – Deivids Morels – ir m?sdienu asa si?eta rom?nu t?vs, autors vair?k nek? 28 spriedzes rom?niem, kuri tulkoti 26 pasaules valod?s. 2009. gad? nomin?ts Thriller Master Award, Morels atkal saj?smina un aizrauj las?t?ju ar izcilas kvalit?tes action trilleri.
Другие книги автора
Возможно, Вас заинтересует
Цитаты
Добавить цитату
Отзывы