Обложка книги Slepkav?ba k? smalk? m?ksla, автор Deivids Morels

Хочу прочитать
Читаю сейчас Прочитана
Slepkav?ba k? smalk? m?ksla
Издательство
KONTINENTS
Год
2013
Купить электронную книгу
378,78 ⃏
Купить и скачать
* После покупки Вы сможете скачать полную версию в epub, fb2, pdf и др.
Aizraujo?ais v?sturiskais spriedzes rom?ns Slepkav?ba k? smalk? m?ksla g?zes laternu apgaismotaj? Dikensa laikmeta London? k??st par kaujaslauku, kur? c?n?s liter?r? zvaigzne un v?jpr?t?gs slepkava.
Retklifas lielce?a slepkav?bas 1811. gad? satricin?ja 19. gadsimta s?kuma Angliju. Vain?gais t? ar? netika atrasts, un tas rais?ja masu paniku vis? London?.
?etrdesmit tr?s gadus v?l?k ne maz?k skandalozais rakstnieks, darba Ang?u opija lietot?ja gr?ks?dze autors Tomass de Kvinsijs atgrie?as London?. Vi?am slavu atnesusi ar? b?d?gi slaven? eseja par pag?tnes slepkav?b?m Spriedumi par slepkav?bu k? vienu no smalkaj?m m?ksl?m.
Da?as dienas p?c vi?a iera?an?s k?da ?imene tiek noslepkavota prec?zi p?c senlaiku scen?rija. P?c visa sprie?ot, k?ds izmanto vi?a eseju par iedvesmas avotu un pl?nu. De Kvinsijs pats k??st par ac?mredzamu aizdom?s turamo..
Другие книги автора
Возможно, Вас заинтересует
Цитаты
Добавить цитату
Отзывы