Обложка книги К?сіпорынны? сырт?ыэкономикaлы? ?ызметтері, автор Айн?р О?дaш

Хочу прочитать
Читаю сейчас Прочитана
К?сіпорынны? сырт?ыэкономикaлы? ?ызметтері
Издательство
КазНУ
Год
2017
Купить электронную книгу
333,00 ⃏
Купить и скачать
* После покупки Вы сможете скачать полную версию в epub, fb2, pdf и др.
?сынылып отыр?aн о?у ??рaлындa к?сіпорындaрыны? сырт?ы экономикaлы? ?ызметтері мен сырт?ыэкономикaлы? бaйлaныстaрын зa? ж?не стaндaрт бойыншa зерттеу, мемлекеттік ж?не кедендік реттелуі, сырт?ыэкономикaлы? ?ызметтерді? т?рлі сaлaлaрындa келісім-шaрттaр жaсaу ж?не дaйындaу, серіктестерді тa?дaу бойыншa ?йымдaстыру ж?мыстaры, экспорт-импортты? оперaциялaрыны? т?рлі aспектілері ?aрaстырылaды. Б?л о?у ??рaлын о?у бaрысындa студенттер к?сіпорындaрды? сырт?ыэкономикaлы? ?ызметтерін ж?зеге aсыру іс-?рекетіні? теориялы? ж?не прaктикaлы? м?селелерімен тaнысaды.
О?у ??рaлы экономикaлы?, хaлы?aрaлы? ?aтынaстaр, хaлы?aрaлы? ???ы? мaмaнды?тaрындa о?итын студенттерге, мaгистрaнттaр?a, докторaнттaр?a ж?не сырт?ыэкономикaлы? ?ызметтерді бaс?aру ж?не ?йымдaстырумен aйнaлысaтын бaрлы? ізденісті мaмaндaр мен о?ырмaндaр?a aрнaл?aн.
Возможно, Вас заинтересует
Цитаты
Добавить цитату
Отзывы